Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Memur Alımları. >>> TIKLAYINIZ <<<<
Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

Gürültü Kirliliği Konusunda Şikayet Mercileri ve İlgili Mevzuat

Asayiş Konuları İle İlgili Güncel Bilgiler, Mevzuatlar ve Uygulanması
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş Alımları 2023 yılı idari para cezaları Acil Yardım/İhbar/Danışma Hatları - Önemli Telefon Numaraları Mutluluğa Kurşun Sıkma SGRadyo Polis Radyosu Askeri ve Mesleki Tanımlar Askeri / Mesleki Nezaket ve Görgü Kuralları Trafik Cezaları Jandarma Telefon Rehberi GGM Adres ve Telefon Numaraları AMATEM Adres ve Telefon Numaraları
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1780
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Gürültü Kirliliği Konusunda Şikayet Mercileri ve İlgili Mevzuat

#1

Mesaj gönderen admin »

Vatandaş için gürültü şikâyetlerinde, hangi birime müracaat edilmesi gerektiği hususunda zaman zaman tereddüt oluşmaktadır. Aşağıda hazırlanan tablo da gürültü şikâyetlerinin hangi kurumlara yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

Resim

Belediye Başkanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • Endüstri tesisleri gürültüsü
 • Eğlence yeri gürültüsü
 • Atölye, İmalathane ve İşyeri gürültüsü

En yakın kolluk kuvvetlerine (polis veya jandarma)
 • Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı kullanma
 • Korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında kullanma
 • Toplu taşıma araçlarında müzik sesinden kaynaklanan gürültü

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Bot Komutanlıkları
 • Deniz ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültü

Diyanet İşleri Başkanlığı/İl/İlçe Müftülükleri
 • Dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan gürültü

İlgili belediye zabıtası veya kolluk kuvveti (polis veya jandarma)
 • Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü (Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, bina içinde yapılacak tadilat)
 • Konut ve bahçesinin dışındaki kişilerden meydana gelen gürültü (yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak, sokakta yapılan eğlenceler (düğün, havai fişek atımı v.b.)
 • Hayvan sesi gürültüsü, evcil hayvan besleme faaliyetleri

Gürültü İle İlgili Kanun ve Yönetmelik Maddeleri
2559 Sayılı POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde 14
Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemiyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır.(*)
Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.
*Ceza Kanununun 546 ncı maddesi hususu mülga olan 765 Sayılı (Eski) Ceza Kanunu dur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda gürültü suçu kapsamı ile ilgili 123 ve 183. cü maddeler bulunmaktadır.
2803 Sayılı Kanuna Dayanan JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ (Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/1/2017)
Gürültünün yasaklanmasına ilişkin görevleri
Madde 21
(1) Mesken içinde ve dışında saat yirmidörtten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar jandarma tarafından menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5237 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Düğün, nişan, konser, panayır, festival ve benzeri toplanmalarda kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına imkân sağlamak için ilgililer kırksekiz saat önce mülki amire bildirimde bulunmak zorundadır.
(3) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri saklıdır.
5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 123
(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Gürültüye neden olma
Madde 183
(1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
2872 Sayılı ÇEVRE KANUNU
Gürültü:
Madde 14 - (Değişik: 26/4/2006-5491/11 md.)
Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.
Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.
İdari nitelikteki cezalar:
Madde 20
...
h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
...
2872 Sayılı ÇEVRE KANUNU kapsamında tanzim edilen tahkikat evrakları Kaymakamlık Makamı aracılığıyla İlgili kuruma gönderilir.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Yetki devri alan Belediye, özel idare veya diğer kurumlara)
5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU
Gürültü
Madde 36
(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
Eğer Gürültü Kaynağı Trafikte Bulunan Araç ise;
2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması:
Madde 72 –Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir.
(Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.)Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları araçlardan söktürülür.
:arrow: Kanun ve yönetmelik maddelerinde belirtilen idari para ceza tutarları her yıl yeniden değerlemeye uğradıkları için güncel idari para cezaları için aşağıdaki linklere bakınız.

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI:
Jandarma Forum Özgün İçeriği

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Bir hesap oluşturun veya forumda sizde soru sormak, fikir beyan etmek için oturum açın

Forumda yeni konu açmak veya soru sormak için üye olmanız gerekmektedir

Bir hesap oluştur

Üye değil misiniz? topluluğumuza katılmak için kaydolun
Üyeler kendi konularını başlatabilir ve konulara abone olabilir
Ücretsizdir ve sadece bir kaç dakika sürer

Kayıt

Oturum aç

 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntüleme
  Son mesaj

“Asayiş Genel Bilgiler” sayfasına dön