Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Memur Alımları. >>> TIKLAYINIZ <<<<
Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

Havai Fişek Satışı, İzin Alınması, Kullanılması ve İzinsiz Kullanımında Uygulanacak Cezalar

Asayiş Konuları İle İlgili Güncel Bilgiler, Mevzuatlar ve Uygulanması
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş Alımları 2023 yılı idari para cezaları Acil Yardım/İhbar/Danışma Hatları - Önemli Telefon Numaraları Mutluluğa Kurşun Sıkma SGRadyo Polis Radyosu Askeri ve Mesleki Tanımlar Askeri / Mesleki Nezaket ve Görgü Kuralları Trafik Cezaları Jandarma Telefon Rehberi GGM Adres ve Telefon Numaraları AMATEM Adres ve Telefon Numaraları
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1787
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Havai Fişek Satışı, İzin Alınması, Kullanılması ve İzinsiz Kullanımında Uygulanacak Cezalar

#1

Mesaj gönderen admin »

Havai Fişek Satışı, Kullanım İzni Alınması, Yasaklar ve Uygulanacak Cezalar

Düğün, sünnet gibi eğlence ve şenliklerde “havai fişek” olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği kullanılmaktadır. Ancak bunların; kurallara uyulmadan, gerekli tedbirler alınmadan, kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde kullanılması, bazı istenmeyen üzücü gelişmelere, kazalara, hatta insan sağlığını tehlikeye atan olaylara sebep olup, çevreyi de rahatsız etmektedir.

Resim

Bundan hareketle havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği satışı ve kullanımı için Valiliklerden izin alınması gerekmektedir.

Havai fişek satma izni, yalnızca üreticileri ile Satış İzin Belgesi bulunanlara (av bayilerine) verilmektedir. Bu hükme aykırı olarak işyerinde havai fişek bulunduranların bu maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri ya da izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri gerekmektedir.

Havai fişek kullanımı için Mülki İdare Amirliğinden izin almış 18 yaşından büyük kişilere satış yapılabilmektedir.

Havai Fişek kullanma izninin alınabilmesi için, başvuru dilekçesine; Kullanılacak havai fişeğin cinsi ve miktarı, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, kullanacak kişiler, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini ve ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği noter tasdikli taahhütnamenin eklenmesi zorunludur.

Havai fişek ateşleme işi de, ancak A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olan ateşleyiciler tarafından yapılabilmektedir. Belgesi olmayan kişiler tarafından havai fişek atımı yapılamaz. Hava fişekler, piroteknik maddeler içinde anılmaktadır.

Piroteknik ( Pyrotechnic) Maddeler: Şenlik ve İşaret Fişekleri ile Oyun ve Eğlence Aracı olan; ısıveren reaksiyonların bir sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak amacıyla tasarlanan madde ya da maddelerin karışımı şeklinde tanımlanarak oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler ile birlikte şenlik ve işaret fişekleri şeklinde iki kısma ayrılmıştır.

A) Şenlik ve İşaret Fişekleri: El maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytapları, şerit, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler ve demir yollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketleri, sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü Piroteknik bombaları, ateş çemberi, rozet güneşi, kayaş güneşi gibi her türlü döner mamuller, altın veya gümüş yağmuru, Romen kandili, serpantin, mızrak, Çin ateşi gibi diğer şenlik malzemelerini ifade eder.

B) Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddeler: İçinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsüllerini ifade eder.

Satıcı, Depolayıcı ve Tüketicilerin Gruplandırılması :
İlgi (a) sayılı Tüzüğün 83. Maddesinde, İzin Belgesinde belirtilen en yüksek miktarlara gore patlayıcı maddeleri kullanacak ve satacak olanlar üç gruba ayrılmıştır.
Birinci Grup: Perakende satıcılar, kuyucular ve az miktarda patlayıcı madde kullananlar. Bunlar depo kurmak zorunda değildirler.(Brüt 5kg şenlik ve işaret fişeği bulundurabilirler.)
İkinci Grup: İki tondan az patlayıcı madde depolayacak olan satıcılar, taş ocakları, çimento fabrikaları, küçük maden ocakları işleticileri, kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama işlerini yüklenenler gibi tüketiciler.
Üçüncü Grup: İki ton ve daha çok patlayıcı madde depolayacak satıcı ve tüketicilerle, maden işletmeleri ve stok amacıyla kurulmuş büyük dağıtım merkezleridir.

SATIŞ:
a) Şenlik ve İşaret Fişeklerin Satışı :
1) Şenlik ve İşaret fişeklerinin (18) yaşından küçüklere satılması yasaktır.
2) Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara,
3) İşyerlerinde bir defada brüt 5 kg.’dan fazla şenlik ve işaret fişeği bulunduramayacakları dikkate alınarak, 1.grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara,
4) 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlara,
5) Şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı için, mülki amirlikten izin almış (18) yaş ve üzeri kişilere ve (A) sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sahiplerine satabilirler.

b) Oyun ve Eğlence Aracı olan Piroteknik Maddelerin Satışı :
· Oyun ve Eğlence Aracı olan Piroteknik Maddelerin (18) yaşından küçüklere satılması yasaktır.

KULLANILMASI :

a) Şenlik ve İşaret fişeklerinin kullanımı;
Şenlik işaret ve fişeklerini kullanma talebinde bulunanların, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için enaz BİR İŞ GÜNÜ ÖNCE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
İstenecek Belgeler
1. Talep sahibinin vereceği, kullanılacak Piroteknik maddenin cinsini, miktarını, yeri ve zamanı, kullanacak olan kişileri ve hangi amaçla kullanılacağını da belirtir dilekçe,
2. Süresi geçerli “A” sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi,
3. Ateşleme işini yapacak olanların, bu maddelerin kullanılmasında doğabilecek her mesuliyet ve sorumluluğu kabul ettiklerine dair noterden verecekleri taahhütname,
4. Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa, nakil görevlilerine verilecek nakilci vekâletnamesi
5. Nakil görevlilerinin, bu maddeleri taşıma esnasında doğabilecek her türlü mesuliyet ile sorumluluğu kabul ettiğine dair noterden vereceği taahhütname,
6. Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek veya Tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Poliçe aslı ve fotokopisi.Piroteknik maddeleri nakledenlere ait Güvenlik Belgesi fotokopisi (Nakledecek şahsın sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi var ise bu belge aranmaz)

Bu belgelerin tamamlanmasından sonra bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncasının bulunmadığının anlaşılması halinde Yerel Mülki Amirlikten onay alınacaktır.

b) Oyun ve Eğlence Aracı olarak Kullanılan Piroteknik Maddelerin kullanımı;
· Oyun ve Eğlence aracı olan piroteknik maddelerin kullanımında çocukların sağlığı açısından tehlikeli olduğu Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Kararı ile ortaya konulan ve özellikle küçük çocuklarda zehirlenmelere, yanıklara kalıcı ve geçici görme ve işitme kaybına yol açabildiğinden bu maddeleri 18 (On sekiz) yaş ve üzerindeki kişiler satmaya yetkili yerlerden satın alarak kullanabilirler. Bu maddelerin satışında ve kullanımı için (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi aranmaz.
· Oyun ve eğlence aracı olan piroteknik maddeler gün içerisinde havanın kararmasına kadar 18 (on sekiz) yaş ve üzerindeki kişilerce bulundurulabilir ve kullanılabilir, 1. Grup perakende patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi bulunan şahıslarca bulundurulabilir ve satılabilir. Havanın kararmasından sonra bu maddelerin yetkili idarece verilmiş satış izin belgesi bulunmayan şahıslarca bulundurulması, satılması ve kullanılması yasaktır.

Havai Fişek Atış Şekli
1. Ulusal Bayramlar, milli günler mahalli kurtuluş günlerinde, ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler gibi istisnai durumlar dışında havai fişek atımına izin verilmeyecek izin verilmesi durumunda 2,5-5 inç’i geçmeyecektir.
2. Karadan kesinlikle atım yapılmayacak denizden ve kıyıya asgari 200metre açıktan ve atışa uygun bir platform üzerinden yapılacaktır.
3. Havai fişek gösterileri 20.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
4. Piroteknik maddelerin ateşleme işi, “A” sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan bir sorumlu tarafından yapılacak olup, belgesi olmayan kişilere kesinlikle atış yaptırılmayacak ve izin verilmeyecektir.
5. Ateşleme işini bizzat yapacak olanın ayırt edilmelerini kolaylaştırmak için reflektörlü ikaz yeleği, koruyucu gözlük ve başlık giymeleri gerekmektedir.
6. Havai fişek gösterilerinde can ve mal güvenliği açısından güvenlik çemberinin yarıçapı fişeğin yükseliş mesafesinin iki katı olacaktır.

· Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak Mülki Amirlikçe gerekli görülen hallerde aşağıdaki tedbirler aldırılacaktır.
· Daha fazla yangın tüpü, yangın kovaları ile yeterince su ve kum,
· Ambulans
· İtfaiye
· Piroteknik maddelerin kullanılacağı alana görevliler haricindekilerin girmesini engelleyecek şekilde şerit veya bariyer ile tecrit önlemi,
· İlk yardım çantası gibi emniyet tedbirleri.

HAVAİ FİŞEK ATIMININ YASAK OLDUĞU YERLER :
1- Petrol, gaz, doğalgaz, trafo dağıtım şebekesi bulunan yerlerde,
2- Kolayca tutuşabilecek ağaçlık alan ve çevresine yakın yerlerde,
3- Kamuya ait açık alanlar yol ve oturma alanları, atış alanı kapsamı dışında olup bu alanlarda atış yapmak yasaktır.
4- Havaalanları çevresinde yakın yerlerde kullanımı yasaktır, bundan dolayı ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün idari para ceza yaptırım yetkisi bulunmaktadır.
PİROTEKNİK MADDELERİN USULSÜZ SATILMASI, DEPOLANMASI, TAŞINMASI ve KULLANILMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER:

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda yer alan hükümler

“Madde 11- ……
C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.

“Madde 66- İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı maddesi uygulanır.”
v 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 526 maddesindeki düzenleme, 01/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 222. maddesinde düzenlenmiş olup, konu ile ilgili yaptırım TCK.526 dan çıkartılmıştır. Bu maddeye riayet etmeyenlere 5326 sayılı kanunun 32. maddesi uygulanmaktadır.

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümler

“Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Madde 170- Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;
a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,
c) Silâhla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

“Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
Madde 174- Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.
Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
Sağlık için tehlikeli madde temini
MADDE 194. - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gürültüye neden olma
Madde 183- İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi iki aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.


c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükümler

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 18.- (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
“Emre aykırı davranış
Madde 32- Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.”
“Gürültü
Madde 36- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.”

ç) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yer alan hükümler
“Gürültü
Madde 14 - Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.”

“İdari nitelikteki cezalar:
Madde 20 - Gerçek kişilerden bu Kanunun;
d) (Değişik: 4/6/1936 - 3301/2 md.) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan ve önlemleri almayanlara 50 bin lira,
Para cezası verilir.
Yukarıdaki fiiller kuruluş ve işletmeler tarafından işlendiği takdirde; bu maddede belirtilen cezalar kuruluş ve işletmelere üç katı olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmelere ise bu cezalar beş katı olarak verilir.”

d) 87/12028 Karar sayılı Tüzük’te yer alan hükümler
“İdari ve Adli İşlemler
Madde 129- İzin belgesi sahiplerinin bu Tüzük hükümlerine aykırı hareketlerinin belirlenmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Ateşleyici yeterlik belgesi almış olanların bu Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarının belirlenmesi halinde, bunun yinelenmemesi kendilerine yazılı olarak bildirilir.
Aykırılığın giderilmemesi veya aykırı davranışın yinelenmesi halinde, ilgililerin belgeleri, İçişleri Bakanlığı, belgeyi veren Valilik veya belgenin kullanıldığı yer Valiliğince geçici veya sürekli olarak geri alınır.
Aykırılığın suç oluşturması halinde, durum, Cumhuriyet savcılığına bildirilmekle birlikte belgeler geçici veya sürekli olarak geri alınır. Tüzüğün 129 uncu maddesine göre ilgililer hakkında süreli olarak patlayıcı madde işleriyle iştigalden men cezası verilir. Varsa belgeleri Emniyet Müdürlüğünce alıkonulur.”

Zaptetme
Madde 130- Belgesiz olarak üretildikleri, ithal edildikleri, taşındıkları, saklandıkları, depolandıkları, satıldıkları veya kullanıldıkları anlaşıldığından, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 90 ıncı maddesine göre zapt olunan patlayıcı maddeler, işlemi yapan memurca izin belgesi bulunan en yakın patlayıcı madde deposuna geçici olarak teslim edilir.
Zapt olunan patlayıcı maddelerin hazırlık soruşturması sırasında sulh hakimliğinden, son soruşturma sırasında da mahkemeden, soruşturma ve yargılamanın sonucu beklenilmeksizin satılmalarına veya uygun görülen bir mercie teslim edilmelerine karar alınması halinde, bu patlayıcı maddeler, ya kararda gösterilen mercilere teslim edilir veya patlayıcı madde satın alma, depolama ve kullanma izin belgesine sahip kişi ve kuruluşlara bu Tüzük hükümlerine göre izin alınarak satılır.
Satış ve bu husustaki işlemler, Suç Eşyası Yönetmeliğine göre yapılır.

e) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunda yer alan hükümler.
Madde 14- Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe men olunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesine göre takibat yapılır.
Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.

f) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan hükümler
“Genel ilkeler
Madde 5 - Çevresel gürültünün kontrolüne ilişkin genel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
h) Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır.

“Mülki amirlerce alınacak tedbirler
Madde 7 - Mahallin en büyük mülki amiri;
g) Bu Yönetmeliğin 5 maddesi (d), (h) ve (j) bentlerinde sıralanan alanlar dışındaki yerlerde;
1) Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanma, ateşleme ve benzeri faaliyetler,
2) …… aktivitelerinden, çevreye yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması için uygun alanların ve sürelerin belirlenmesiyle,
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.”

Gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü
Madde 26- Gürültüye hassas kullanımlardaki çevresel gürültü esasları aşağıda belirtilmiştir….
h) Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede yapılması yasaktır. Bu mesafenin üzerindeki alanlarda söz konusu faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 10 dBA’dan fazla aşamaz.

v 25/06/2002 tarih ve 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi yönetmeliği 07/03/2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak değiştirilmiş olup eski yönetmelikte 5. Maddelerdeki hususlar Yeni yönetmeliğin 26. Maddesinde belirtilmiştir.

“Yerleşim alanları ve yapılar için gürültü kontrolü ve yalıtım kriterleri
Madde 28 - Yerleşim alanlarındaki çevresel gürültü esasları ile yerleşim alanı içerisinde bulunan yapılardaki yalıtım kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
h) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 8 maddesinin (b) bendinin (6) numaralı alt bendi gereği belirlenecek alanlarda; patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanma, ateşleme ve benzeri faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü düzeyinin Leq cinsinden ölçülen mevcut arka plan gürültü düzeyini 10 dBA’dan fazla aşamaz.

“İdari Yaptırımlar
Madde 56 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen cezai hükümler ile idari yaptırımlar uygulanır.”

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Bir hesap oluşturun veya forumda sizde soru sormak, fikir beyan etmek için oturum açın

Forumda yeni konu açmak veya soru sormak için üye olmanız gerekmektedir

Bir hesap oluştur

Üye değil misiniz? topluluğumuza katılmak için kaydolun
Üyeler kendi konularını başlatabilir ve konulara abone olabilir
Ücretsizdir ve sadece bir kaç dakika sürer

Kayıt

Oturum aç

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Asayiş Genel Bilgiler” sayfasına dön