Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Memur Alımları. >>> TIKLAYINIZ <<<<
Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

İnternet Kafeler (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları) ile İlgili Mevzuat

Asayiş Konuları İle İlgili Güncel Bilgiler, Mevzuatlar ve Uygulanması
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş Alımları 2023 yılı idari para cezaları Acil Yardım/İhbar/Danışma Hatları - Önemli Telefon Numaraları Mutluluğa Kurşun Sıkma SGRadyo Polis Radyosu Askeri ve Mesleki Tanımlar Askeri / Mesleki Nezaket ve Görgü Kuralları Trafik Cezaları Jandarma Telefon Rehberi GGM Adres ve Telefon Numaraları AMATEM Adres ve Telefon Numaraları
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1784
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

İnternet Kafeler (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları) ile İlgili Mevzuat

#1

Mesaj gönderen admin »

Resim

İnternet Kafeler ile ilgili kısaca özetlemek gerekirse internet kafe için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı haricinde ayrıca mülki makamdan dilekçe ile müracaat ederek "İzin Belgesi" alarak faaliyete başlaması gerekmektedir. İzin belgesi olmayan internet kafeler 3 günlüğe kadar mülki amir emri ile re'sen kapatılabilmekte ve ayrıca ihlalin devamı halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus mülki amirlik bünyesinde bir komisyon oluşturularak yönetmeliğin 5' inci ve 9' uncu maddelerine göre denetim yapılması gerektiğidir. Genel kolluk olarak polis veya jandarma da bu komisyonda görev alabilir, ancak bunun dışında kolluk işyerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleyebilmekte ve eksik görülen hususları gereği yapılmak üzere tutanakla tespit ederek mülki amirliğe bildirir.
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Denetleme usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri bünyesinde oluşturulan denetleme komisyonu tarafından, 5 ve 9 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. Denetim yapılırken komisyonda bulunan görevlilerden en az üç üye hazır bulunur. Denetim sonucunda tutanak düzenlenerek hazır bulunanlar tarafından yerinde imza altına alınır. Tutanağın bir sureti denetlenen işyerinin sahibi veya sorumlu müdürüne imza karşılığında verilir.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen hususlar gereği yapılmak üzere mülki idare amirliklerine bildirilir.
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının denetimine ilişkin görevler
MADDE 20-(1) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılması, izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerlerinin kapatılması, işyerlerinin uyması gereken kurallara uyulmasının sağlanması mülki amirin emriyle yapılır. Jandarma bu işyerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler ve denetleme sonuçlarını gereği yapılmak üzere mülki amire bildirir.
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI :
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı (internet kafe) olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1- Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi
3- Sabit IP Numarası (Servis Sağlayıcı Onaylı)
4- Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi
5- Gerçek Kişi ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- TİB Onaylı Filtreleme Yazılımının Fatura veya Lisans Fotokopisi
8- Tüzel Kişilikler İçin Mesul Müdür Belgesi ve Müdür Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI-TAŞINMASI VEYA DEVREDİLMESİ
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini kapatmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Mülki İdare Amirinden aldıkları izin belgesini kapanış talebini içeren dilekçeyle birlikte Mülki İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade ederek, yeni izin belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.
İşyerini kapatmak veya devretmek üzere dilekçe verenlerin, Kaymakamlığımızca izin belgesi iptalleri yapılacak ve internet kafe sistemindeki kayıtları kapatılacaktır. İlgililerin ruhsat iptali, vergi terk vb. işlemlerini ilgili kurumlarda bizzat yaptırmaları gerekmektedir.

TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri Şunlardır;
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,
b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,
c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,
d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak,
e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,
f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.

TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR :
a) 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. Hükme aykırılığın tespiti halinde ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uygulanır.
ç) İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz.
ğ) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARA UYGULANACAK CEZALAR :
*Mülki İdare Amirinden izin belgesi almadan faaliyet gösterilen ticari amaçla internet toplu kullanım sağladığı tespit edilen işyerleri, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca sebebi bir tutanakla belirlenmek suretiyle Mülki İdare Amirliklerince re’sen kapatılır.
SIKÇA SORULAN SORULAR :

S: 12 yaşından küçük çocuklar ailelerinden dilekçe getirmeleri halinde işyerlerine girebilirler mi ?
C: 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.

S: İşyerimde oyun makineleri mevcut. Hem oyun makineleri ile oyun oynatıp hem de internet erişimi sağlayabilir miyim ?
C: İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

S: İşyerime kaç tane kamera koymam gerekir ?
C: Kameraların işyerinize giren ve çıkanların rahatlıkla tespit edileceği yerlere konulması gerekmektedir.

S: Kamera kayıtlarının kaç gün süreyle saklanması gerekmektedir ?
C: Kamera kayıtları 90 gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilmez.

S: İşyeri açmam için ilk başta Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatımı almam mı gerekir, yoksa Kaymakamlıktan İzin belgesi mi almam gerekir ?
C: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine başvurulur. Başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içerisinde sonuçlandırılır.

S: Kaymakamlıktan izin belgesi alırken ücret ödeyecek miyim ?
C: İzin belgesi alımı için herhangi bir ödeme yapılmayacak.

S:- Faaliyet gösteren gerçek kişiler sorumlu müdür atayabilirler mi ?
C: İstemeleri halinde gerçek kişilerde sorumlu müdür görevlendirebilirler.

S: İzin almadan açılan işyerlerine ne gibi yaptırımlar uygulanacak ?
C: Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyeri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

S: Yönetmeliğin 5.maddesine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan ceza ne kadardır ?
C: Mülki idare amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

S: Kameraları izin belgesi başvurusu yapmadan önce mi, yaptıktan sonra mı taktıracağız ?
C: İzin belgesi başvurusundan önce taktırmanız gerekmektedir.

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Bir hesap oluşturun veya forumda sizde soru sormak, fikir beyan etmek için oturum açın

Forumda yeni konu açmak veya soru sormak için üye olmanız gerekmektedir

Bir hesap oluştur

Üye değil misiniz? topluluğumuza katılmak için kaydolun
Üyeler kendi konularını başlatabilir ve konulara abone olabilir
Ücretsizdir ve sadece bir kaç dakika sürer

Kayıt

Oturum aç

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Asayiş Genel Bilgiler” sayfasına dön