Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Memur Alımları. >>> TIKLAYINIZ <<<<
Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

İDARİ PARA CEZASI NEDİR, UNSURLARI NELERDİR? NEREYE ÖDENİR, NASIL İTİRAZ EDİLİR? ZAMAN AŞIMI VAR MI?

Güncel İdari Para Cezaları, İdari Yaptırımlar, Kabahatler
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş Alımları 2023 yılı idari para cezaları Acil Yardım/İhbar/Danışma Hatları - Önemli Telefon Numaraları Mutluluğa Kurşun Sıkma SGRadyo Polis Radyosu Askeri ve Mesleki Tanımlar Askeri / Mesleki Nezaket ve Görgü Kuralları Trafik Cezaları Jandarma Telefon Rehberi GGM Adres ve Telefon Numaraları AMATEM Adres ve Telefon Numaraları
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1784
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

İDARİ PARA CEZASI NEDİR, UNSURLARI NELERDİR? NEREYE ÖDENİR, NASIL İTİRAZ EDİLİR? ZAMAN AŞIMI VAR MI?

#1

Mesaj gönderen admin »

İDARİ PARA CEZASI NEDİR ?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu suçların cürüm ve kabahatler şeklindeki ikili ayrımına son vermiş ve ceza hukuku anlamında tek bir grup suç belirlemiş ve "suç" deyimi ile ifade etmiştir. Kabahatler ise; 5326 sayılı Kabahatler Kanununda, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmıştır. Kabahat karşılığı olarak idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler ise; mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Kabahatler için öngörülen idari para cezası ve yaptırımların uygulanması idarelere bırakılmıştır.

Kabahat karşılığı uygulanacak idari para cezaları özel kanunlarda düzenlenmiş olmakla birlikte, kabahatler açısından uygulanacak idari para cezası ve idari yaptırımların uygulanması usul ve esasları genel kanun niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Para cezasının 2 türü vardır; İdari bir yaptırım türü olan İdari Para Cezası ve ceza yaptırımı olarak adli para cezası. İdari yaptırımlar ile adli yaptırımlar arasında neden, amaç ve sonuçları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, adli para cezalarına ilişkin esaslar Türk Ceza Kanunu m.52’de, idari para cezasına ilişkin esaslar ise Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenmiştir. Kabahatler Kanununun 8.maddesinin gerekçesinde ‘’ İdari para cezası, bir ceza hukuku yaptırımı niteliği taşımamakla birlikte; bir kamu hukuku yaptırımı olması dolayısıyla ve uygulanmasıyla güdülen amacın gerçekleşebilmesi için ancak hakkında uygulanan kişi üzerinde etkili olabilmelidir. ‘’ diyerek bir kamu yaptırımı olduğunu belirtmiştir. İdari para cezaları adli para cezalarından farklı olarak adli sicil kaydına işlenmez.

İdari para cezalarında kişinin ekonomik durumu müsait değil ise; taksite de bağlanabilir. İdari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşulu ile bir yıl içinde ve dört eşit taksitle ödenmesine karar verilebilir. Taksitler zamanında ödenmez ise idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden ¾’ü tahsil edilir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda bu para cezası hapis cezasına çevrilmez.

İdari Yaptırım Kararının Unsurları

(1) İdari yaptırım kararlarında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25’nci maddesinde belirtilen unsurlar bulunmalıdır. Matbu idari yaptırım kararı tutanaklarında bu unsurlar yer almakla birlikte eksik doldurulması idari yaptırım kararının geçersizliği ve iptali sonucunu doğuracaktır.

(2) İdari yaptırım kararının ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın tebliği esnasında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara, tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.

(3) İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine yer verilecektir.

(4) İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce düzenlenecek tutanaklarda, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken ve yukarıda açıklanan tüm bilgilere yer verilmesi, tutanakların seri ve sıra numaralarının birbirini takip eder şekilde bastırılması, görevli personele zimmetle teslim edilmesi, tutanakların iptal edilmesi gerektiğinde, iptal işlemlerinin tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilmesi, tutanakların güvenliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi icap etmektedir.

(5) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi: Kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek yazılır. Kimliğini ve adresini açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği ve adresi belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.

(6) İdari yaptırım kararı bir tüzel kişi hakkında uygulanıyorsa, tüzel kişinin kayıtlı bulunduğu meslek örgütündeki sicil numarası veya vergi numarası gibi tanımlayıcı unsurlar tespit edilerek yazılır.

CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULANIR MI ?

Anayasamızın 38.maddesinde ‘’ Ceza sorumluluğu şahsidir. ’’ Hükmü yer almaktadır. Cezaların şahsiliğinde amaç bir kimsenin başkasının işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulamamasıdır. Anayasa mahkemesi içtihatlarına ve Danıştay içtihatlarına göre idari para cezaları bakımından da cezaların sorumluluğu ilkesi geçerlidir.

İDARİ PARA CEZALARI NASIL ÖDENİR ?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 115.maddesi gereğince ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. 1 ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz işletilir. Ancak bu tutar cezanın 2 katını geçemez.

İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

TRAFİK CEZALARI NEREYE ÖDENİR ?

Trafik para cezaları; Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yetkilendirilen bankalar ve PTT aracılığıyla ödenebilir. Trafik cezası tutanağını düzenlemeyle yetkilendirilmiş personel tarafından trafik cezası tahsilatı yapılamaz. Bu düzenlemeyle rüşvete, trafik cezası tahsilatı süsü verilmesi engellenmiştir.

İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR ?

Kabahatler Kanunu’nun 20/2.maddesine göre, KTK’da belirtilen idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası tebliğ edilmediği takdirde, idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olan cezalar ise düşer.

Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.

Yerine getirme zamanaşımı;

Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde beş,
Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde dört,
Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç,

Yıldır. Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

Kabahatler Kanunu’nun ‘’ Başvuru Yolu ‘’ başlıklı 27.maddesinin 1.fıkrasında ‘’ (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir. ‘’ hükmü yer almaktadır. Bundan çıkan sonuç şudur; bir kabahatin yaptırımı olarak idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmişse bu karara karşı başvurulacak kanun yolu tebliğden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurudur.

TRAFİK CEZASIYLA BERABER ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ KARARINA KARŞI NEREYE İTİRAZ EDİLİR ?

Trafik polisi, idari para cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesine de karar verdiyse artık itiraz için yetkili mercii Sulh Ceza Hakimliği değil, trafikten men kararını veren polis biriminin bağlı olduğunu yerdeki İdare Mahkemesidir. İdare Mahkemesi, hem trafik para cezasının hem de trafikten men kararının iptali açısından yetkili mahkemedir. Dava açama süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

EHLİYETİN GERİ ALINMASINA KARŞI NEREYE BAŞVURULUR ?

Ehliyete el koyma kararına karşı 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulacaktır. Ancak ehliyetin geri alınması kararı işlenen bir suç nedeniyle ceza mahkemeleri tarafından verilmişse itiraz Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kararı veren mahkemeye itiraz edilecektir.

YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA KALMA NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği, yoklama kaçağı cezası ve bakaya cezası hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olup il veya ilçe idare kurulları tarafından verilmektedir. Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya kalma nedeniyle verilen idari para cezası kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir.

Ayrıca Bakınız;

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster
ferhatank_06
JF Üyesi
JF Üyesi
Mesajlar: 3
Kayıt: 30 Ara 2020, 20:59
Durum: Çevrimdışı

Re: İDARİ PARA CEZASI NEDİR, NEREYE ÖDENİR, NASIL İTİRAZ EDİLİR?

#2

Mesaj gönderen ferhatank_06 »

Vatandaşa yazılan idari para cezası, şahsın son mernis adresine gidilerek polis ve jandarma tarafından bizzat tebliğ yapılmak iştenmiş, ancak şahıs ikametinde yok ya da buradan ayrılmış. Bu durumda nasıl bir işlem yapılmalı hangi evrak düzenlenmeli. Tebligat kanun ve yönetmeliğinden net birşey cikaramadim. Genelde Ptt için yapılacak işlemlerden bahsediliyor

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1784
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İDARİ PARA CEZASI NEDİR, NEREYE ÖDENİR, NASIL İTİRAZ EDİLİR?

#3

Mesaj gönderen admin »

ferhatank_06 yazdı: 30 Ara 2020, 21:08 Vatandaşa yazılan idari para cezası, şahsın son mernis adresine gidilerek polis ve jandarma tarafından bizzat tebliğ yapılmak iştenmiş, ancak şahıs ikametinde yok ya da buradan ayrılmış. Bu durumda nasıl bir işlem yapılmalı hangi evrak düzenlenmeli. Tebligat kanun ve yönetmeliğinden net birşey cikaramadim. Genelde Ptt için yapılacak işlemlerden bahsediliyor
Uygulama da genelde aynı adrese, ilk tebliğde şahsa ulaşılamadığında, ikinci defa da tebliğ yapılmak istenir. Şahsın başka adresleri olup olmadığı kollukça araştırılır. Şahsın ikamet kaydına ait başka bir adres bulunamaz ve şahsa ulaşılamaz ise; adresi meçhul olarak değerlendirilir. Bu durumda 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28, 29, 30 ve 31. maddelerinde belirtildiği üzere; ilanen tebliğ yoluna gidilir. Bu tebliğ, ilgili kamu kurumlarının müracaatı üzerine Basın İlan Kurumu'na ait olan ilan.gov.tr isimli internet sitesinde (ve yerel bir gazetede) yayınlanarak ilanen tebliğ yapılmış sayılır.

İdari Yaptırım Kararının Tebliği
(1) İdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(2) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.
5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU
Kararların tebliği
Madde 26- (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.
(4) (Ek: 18/5/2017-7020/15 md.) İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, birinci fıkra kapsamındaki tebliğ yerine geçer.
Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nın 26 maddesi 4.ncü paragraftaki belirtilen hususa da (elektronik tebligat) bakmak lazım.

Örnek Tebliğ
[İçeriği görüntülemek için yetkiniz yoktur, siteye ücretsiz olarak kayıt olunuz ve/ya giriş yapınız]
Ayrıca Bakınız (Yargıtay Kararı)

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster
Cevapla Önceki başlıkSonraki başlık

Bir hesap oluşturun veya forumda sizde soru sormak, fikir beyan etmek için oturum açın

Forumda yeni konu açmak veya soru sormak için üye olmanız gerekmektedir

Bir hesap oluştur

Üye değil misiniz? topluluğumuza katılmak için kaydolun
Üyeler kendi konularını başlatabilir ve konulara abone olabilir
Ücretsizdir ve sadece bir kaç dakika sürer

Kayıt

Oturum aç

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kabahatler ve İdari Yaptırım Cezaları” sayfasına dön