Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Memur Alımları. >>> TIKLAYINIZ <<<<
Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

[İPTAL] Personel İzinleri, İzin Çeşitleri ve İzinlerin Kullanılması

Bu kategoride mevzuatlarda yapılan değişiklikle geçerliliğini yitiren konular toplanacaktır.
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.

BU KATEGORİDEKİ İÇERİKLER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE UYGULAMADA KALDIRILAN HUSUSLARI İÇERMEKTEDİR.
Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş Alımları 2023 yılı idari para cezaları Acil Yardım/İhbar/Danışma Hatları - Önemli Telefon Numaraları Mutluluğa Kurşun Sıkma SGRadyo Polis Radyosu Askeri ve Mesleki Tanımlar Askeri / Mesleki Nezaket ve Görgü Kuralları Trafik Cezaları Jandarma Telefon Rehberi GGM Adres ve Telefon Numaraları AMATEM Adres ve Telefon Numaraları
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1784
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

[İPTAL] Personel İzinleri, İzin Çeşitleri ve İzinlerin Kullanılması

#1

Mesaj gönderen admin »

DİKKAT:
24 Aralık 2019 tarihli 30988 sayılı Resmî Gazete "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlıklı 7196 sayılı kanun yayımlanmış olup, Jandarma personelinin izin konusu TSK İzin Yönetmeliği'nden ayrılarak 2803 Sayılı Kanuna dahil edilmiştir.

İzin İşlemleri İle İlgili Yeni Konuya Personel İzinleri, İzin Çeşitleri ve İzinlerin Kullanılması başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

------------------------------------------------
eski konu (bilgi amaçlı silinmemiş olup, tüm içerik buraya taşınmıştır.)

Jandarma olarak izinler konusunda henüz kurumca yönetmelik hazırlanmadığı ve kurumca hazırlanmış olan mevcut kanun ve yönetmeliklerde izin konularına atıf olmakla birlikte detayları ile bahsedilmediği için özlük hakları ve bazı diğer hususlar olmak üzere izin işlemleri de 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğine göre personelin (Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma) izin işlemleri yürütülmektedir. Uzman Erbaşların izin ve diğer özlük işlemleri ise 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na göre yürütülmekte olup ilgili kanunun 11. maddesinde izin işlemleri düzenlenmiştir. Yıllık izin, mazeret izinleri (15 günlük, doğum, ölüm, düğün vb.) bütün personelde aynıdır.

İzin Kullanımı
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
İzinlerin kullanılması
MADDE 43-(1) Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, izleyen yıl içinde verilebilir.
(2) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından, personel izinden geriye çağrılabilir.
İzin Vermeye Yetkili Makamlar
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
İzin vermeye yetkili makamlar
MADDE 44-(1) Yıllık izinler ve mazeret izinleri;
a) Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında;
1) Jandarma Genel Komutanı için Bakan,
2) Jandarma genel komutanı yardımcıları için Jandarma Genel Komutanı,
3) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı birlik komutanları ve birim amirleri için Jandarma Genel Komutanı veya yetki devri yapacağı jandarma genel komutanı yardımcısı,
4) Jandarma bölge komutanları için konuşlu bulunduğu ilin valisi,
5) İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında tüm personel için vali ve kaymakamlar,
6) Diğer personel için birinci amirler,
tarafından verilir.
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında;
1) Sahil Güvenlik Komutanı için Bakan,
2) Sahil güvenlik komutanı yardımcıları için Sahil Güvenlik Komutanı,
3) Sahil güvenlik bölge ve grup komutanları için konuşlu olduğu ilin valisi,
4) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı birlik komutanları ve birim amirleri için Sahil Güvenlik Komutanı,
5) Sahil güvenlik karakollarında çalışan personel için ilgisine göre vali ve kaymakam,
6) Diğer personel için birinci amirler,
tarafından verilir.
c) Sahil güvenlik bölge, grup ve yüzer unsur komutanlarının izin başlangıç ve bitişleri, ilgisine göre komutanlığın konuşlu bulunduğu vali ve kaymakamlara bildirilir.
ç) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı için Bakan, Akademinin diğer personeli için Akademi Başkanı tarafından verilir.
İl, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanlarının İzin Planlaması
2803 Sayılı JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
Ek Madde 3 –(Ek: 20/8/1993 –KHK –507/3 md.; Değişik: 27/3/2015-6638/56 md.)
İl ve ilçe jandarma komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir.

İZİN ÇEŞİTLERİ

1 - Yıllık İzin
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
I – Yıllık izin:
Madde 125 –(Değişik: 22/1/2015-6586/50 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.
Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir.
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Yıllık İzinler ve İzin Sıra Çizelgesi
Madde 5 – (Değişik:RG-23/8/2015-29454)
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. İzin verilen personel hakkında ve her defasında izin belgesi düzenlenir. Bu iznin;
1) Bütün personelin yıllık planlı izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında kullanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun olduğu takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının yetkisinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.
2) Yıllık planlı iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı talep eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada izin verilir.
3) 15 günlük yıllık mazeret izni bir veya bir kaç defada verilebilir.
4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müddetlerin bir defasına yol izni verilir.
5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.
6) Bütün birlik, kurum ve karargâhlarda personelin (30) günlük planlı izinleri için, (EK-B) örneğe uygun olarak izin sıra çizelgesi düzenlenir. İzin sıra çizelgelerinin düzenlenmesinde hizmetin aksamaması esas alınarak personelin isteği gözönünde bulundurulur. Yıllık izin sıra çizelgeleri subay ve astsubaylar için ayrı ayrı düzenlenir ve her yılın 15 Kasım'ına kadar onay makamlarına sunulur. Bu çizelgelerin tetkik, onay ve ait olduğu makamlara duyurulması işlemi 15 Aralık tarihine kadar bitirilir ve yeni yılın başından itibaren uygulamaya başlanır.
7) Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer Bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen subay ve astsubayların yıllık ve mazeret izinleri, görev yaptıkları Bakanlık veya kurumun görüşleri alınmak suretiyle bağlı bulundukları Kuvvet Personel Başkanlıklarınca plânlanır.
8) Yedek subayların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri hakkında subayların tabi oldukları hükümler uygulanır. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması halinde yıllık planlı izin süreleri, (30) günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri (15) günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.
9) Birlik, kurum veya karargâhta izin kullanacak personel mevcudu genel mevcudun 1/4'ünü geçemez. İzinlerin mevsimlere göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır. Belirtilen nispetin tatbiki mümkün olmadığı takdirde, uygun bir sıra tanziminin takdiri, birlik, kurum ve karargâh amirine aittir.
10) Personelin kanuni izin süreleri içinde dinlendirilmeleri ve özellikle izinlerin plânlanan zamanda kullanılması esastır. Ancak olağanüstü haller ile plân dışı, tatbikat, manevra ve denetlemeler nedeniyle izin sıra çizelgesindeki sıra değiştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi izin sıra çizelgesini onaylayan makama aittir.
11) Yıllık plânlı izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personel iznini atandığı yeni birlik, karargâh veya kurumunda kullanır.
12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden personele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.
13) Astsubaylıktan subay olanlar hariç olmak üzere teğmen yahut uzman jandarma ve uzman erbaşlıktan astsubay olanlar hariç olmak üzere astsubay çavuş nasbedilen personele nasıp tarihinden itibaren aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri subay ve astsubaylara yıllık planlı izin olarak verilen izin süresine orantılı olarak verilir.
2 - Mazeret İzinleri
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
I – Yıllık izin:
Madde 125 –(Değişik: 22/1/2015-6586/50 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.
Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir.
Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
a) (Değişik: 22/5/2012-6318/51 md.) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne kadar,
Mazeret izni verilebilir.
Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.
d) (Ek: 7/7/1971-1424/41 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/37 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/37 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.
e) (Ek: 29/7/1998-4376/2 md.; Değişik: 22/1/2015-6586/51 md.)Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.
f) (Ek: 20/2/2014-6525/8 md.) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Yıllık İzinler ve İzin Sıra Çizelgesi
Madde 5 – (Değişik:RG-23/8/2015-29454)
(...)Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. (...)
3) 15 günlük yıllık mazeret izni bir veya bir kaç defada verilebilir.
(...)
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Mazeret İzinleri
Madde 11 - Subay ve astsubaylara 10 uncu maddede yazılı 15 günlük yıllık mazeret izni dışında;
1) (Değişik bent:RG-29/8/2013-28750) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar,
2) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar,
mazeret izni verilebilir.
3) (Değişik:RG-16/08/2007-26615) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir. Bu izin, hizmetin müsaade ettiği nispette hak sahibinin isteğine göre bir veya birkaç defada kullandırılır. Yedek subaylara verilecek izin süresi, bu hizmete başlamalarından terhisine kadar geçen sürenin 30 günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir.
4)(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; TSK Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.
5) (Ek:RG-2/10/2014-29137) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
Bu madde hükümlerine göre verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
Olağanüstü bir mazeret dolayısıyla verilecek izinler için gösterilen mazeretin vukubulduğu mahallin garnizon, merkez komutanlıkları veya askerlik şube başkanları, yoksa en büyük mülkî amirliklerince tevsik edilmesi gerekir.
Tevsik keyfiyeti izin alan personele aittir. Gereğinde bu husus amirlerce de tahkik edilebilir. Bununla beraber bu gibi hallerde personelin müracaatı kabul edilir. Tevsik ve tahkik bilahare yapılır.
(Değişik beşinci fıkra: RG-8/9/2004-25577) Birinci fıkranın (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı mazeret izinleri ilk sicil amirlerince verilir. İznin sebebi, süresi ve iznin geçirileceği yer en seri vasıta ile onay makamlarına bildirilir. Müfrez ve bağımsız birliklerde (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ilk sicil amiri olmasa bile, o birliğin komutanı tarafından mazeret izni verilir ve keyfiyet derhal onay makamına bildirilir.
(Ek altıncı fıkra : RG-26/5/1999-23706)(1) (Değişik altıncı fıkra:RG-23/8/2015-29454) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.
1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.
2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.
3) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kullanamaz.
4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi oniki ayı geçemez.
5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.
7) Refakat izni, rapor süresi boyunca personelin talebi doğrultusunda, önceden belirlenmiş bir plan dâhilinde hastaneden alınan raporda belirtilen süreye uygun olarak parça parça kullandırılabilir.
(Değişik yedinci fıkra: RG-26/5/1999-23706) Olağanüstü durumlarda verilen mazeret izinleri ile aylıksız izinler nedeniyle düzenlenen belgeler beş yıl süre ile ilk sicil amirindeki kıt'a özlük dosyasında saklanır.
(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile, özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.
(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır.
(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257) Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.
(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük bakım iznini verimli kullanabilmesi açısından birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ulaşım imkanından istifade ettirilebilir.
a)Doğum İzni
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
a) (...)Eşinin doğum yapması, (...) hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; (...)
Mazeret izni verilebilir.
b)Ölüm İzni
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
a) (...) eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; (...)
Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
c)Düğün (Evlilik) İzni
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
a) (...) kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,(...)
Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
d)Kısa Süreli İzin veya Günlük İzin
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Madde 10 -(...)
Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamını kapsayan veya daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izninden mahsup edilir. Yıllık mazeret izinlerinde yolda geçecek müddet izinden sayılır.(...)
Günlük izinler hariç olmak üzere yıllık mazeret izinleri, izin verilmesini takiben en kısa süre içinde bir üst makama bildirilir.
3 - Sıhhi İzin
926 Sayılı TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
V – Sıhhi izin süresi:
Madde 128 –Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:
a) (Değişik : 28/6/2001 -4699/19 md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işleminetabi tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.
b) (Değişik : 28/6/2001 -4699/19 md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.
c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.
Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
d) (Değişik: 22/5/2012-6318/52 md.) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
e) (Değişik: 29/7/1983 -2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/52 md.) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.
Mehil İzni (Atama/Tayin İzni)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
İlişik kesme ve yeni göreve katılma
MADDE 15-(1)İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamalarda;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. (...)
İzinli İken Göreve Çağrılma
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
Madde 4
(...)
25) (Ek:RG-23/8/2015-29454) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılabilir ve her halükarda bu durum bir görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilerek bu yazının bir sureti personelin özlük dosyasında muhafaza edilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
(...)

Bakmak İsterseniz Yönetmelik
[İçeriği görüntülemek için yetkiniz yoktur, siteye ücretsiz olarak kayıt olunuz ve/ya giriş yapınız]

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Bir hesap oluşturun veya forumda sizde soru sormak, fikir beyan etmek için oturum açın

Forumda yeni konu açmak veya soru sormak için üye olmanız gerekmektedir

Bir hesap oluştur

Üye değil misiniz? topluluğumuza katılmak için kaydolun
Üyeler kendi konularını başlatabilir ve konulara abone olabilir
Ücretsizdir ve sadece bir kaç dakika sürer

Kayıt

Oturum aç

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Arşiv / Çöp Kutusu / Geçerliliğini Yitiren Konular” sayfasına dön