Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

Cinsel Saldırı Olaylarında Yapılacak İşlemler

Meydana Gelen Adli Olaylarda İzlenecek Yollar
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.

Bu forumdaki içerikler için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılında hazırlanmış olan Adli Kolluk El Kitabı'ndan alıntılar yapılmıştır. Kanun maddelerindeki kısmen yada tamamen yapılmış değişikliklerde uygulamada da bazı değişiklikler yapılmış olabilir. Buradaki bilgiler tavsiye niteliğindedir.
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1424
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Cinsel Saldırı Olaylarında Yapılacak İşlemler

#1

Mesaj gönderen admin »

İlgili Mevzuat
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Cinsel saldırı
Madde 102-(Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.)
(1) Cinsel davranış
larla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması
mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde,
ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
hükmolunur.
YAPILMASI GEREKENLER

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili kısa bilgi vermekte fayda vardır.

Cinsel saldırı suçu:

Cinsel saldırı suçu, olay tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan kişilere karşı rıza dışında yapılan cinsel eylemleri oluşturur. Örneğin 18 yaşından büyük birisi yine 18 yaşını doldurmuş bir kişiyle cinsel ilişkiye giriyorsa, burada suç yoktur. Suç oluşması için eylemin rıza hilafına işlenmesi gerekir. Cinsel saldırı suçu TCK m. 102 hükmünde düzenlenmiştir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu:

Mağdur 15-18 yaş grubunda ise ve cinsel ilişki mağdurun rızası ile gerçekleşmişse, bu durumda cinsel saldırı suçu oluşmaz. TCK m. 104 hükmünde düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu oluşur ve bu suç şikayete bağlıdır, cezası fazla değildir. Uygulamada bu suçun en sık karşılaşılan örneği, özellikle doğu bölgelerimizde 15-18 yaş grubunda olup imam nikahıyla evlenerek eşiyle cinsel ilişkiye girme durumunda karşılaşılmakta ve mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle takipsizlik kararı verilmektedir.
Çocuğun cinsel istismarı suçu:

Mağdur 15 yaşını doldurmamışsa, eylemin mağdurun rızası ile gerçekleşip gerçekleşmediğinin hiçbir önemi yoktur. Bu durumda TCK m. 103 hükmünde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçu oluşur. Yani her halükarda 15 yaşını doldurmamış çocuklara yapı-lan cinsel nitelikli eylemler çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur ve cezası ağırdır, önemli bir olaydır. Çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin açıklamalar bir sonraki başlıkta ele alınmıştır.

1) Cinsel saldırı olayları değişik şekillerde gerçekleştirildiğinden ve önemli olaylar olduğundan bu hususta Cumhuriyet savcısının ayrıntılı olarak vereceği talimatlara riayet edilmelidir. Ancak bunun haricinde aşağıdaki işlemler tüm olaylar için geçerlidir.

2) Şikâyetçinin beyanına göre şüpheli veya şüphelilerin yakalanarak savunmasının alınmalıdır. Cumhuriyet savcısı ifadeyi kendisinin alacağını belirtirse şüpheli veya şüpheliler mevcuden getirilmelidir. Bunun dışında tarafların ifadelerinin sıcağı sıcağına alınması da önemli olduğundan kolluğun da acilen ifade almasında fayda vardır. Bu husus nöbetçi savcıyla görüşülerek halledilecektir.

3) Olayda tanıklar varsa bunlar bilgi sahibi sıfatıyla dinlenmelidir. Bu tür suçlarda tanık delili çok önemli olduğundan bu hususa önem verilmesi gerekmektedir.

4) Cinsel saldırı suçunda mağdurun yaşı önemli olduğundan mağdurun onaylı nüfus sureti temin edilerek dosyaya eklenmelidir.

5) Bunun yanı sıra şüpheli veya şüphelilerin nüfus ve adli sicil kayıtları temin edilerek evraka eklenmelidir.

6) Mağdurun adli tıpa sevki ile cinsel muayene de dahil adli raporu gecikmeksizin alınmalıdır.

7) Olayın özelliğine göre olay yeri inceleme ekibinin olay yerine intikal etmesiyle olay yerinin ayrıntılı tutanakla tespiti ile kroki üze-rinde gösterilmelidir.

Olay yerinin mevcut hali fotoğraflanarak kamera görüntüleri de alınmalıdır. Soruşturmanın niteliğine göre olay yerinde delil niteliğindeki mağdur/mağdure ve şüpheliye ait elbiseleriyle olay yerin-de mevcut kan, cinsel salgı, saç ve kıl örnekleri gibi deliller usulüne uygun bir şekilde muhafaza altına alınmalıdır. Gerekli olması halinde olay yerinde parmak izi incelemesi yapılmalıdır.

Gerekli Olması Halinde Şüpheli, Mağdur veya Diğer Kişilerin Vücudundan Örnek Alınması ve Bu Örneklerin Moleküler Genetik İncelemeye Gönderilmesi İşlemleri:

Cinsel saldırı suçuna delil elde etmek yöntemlerinden en yaygın olanlarından bir tanesi de, şüpheli, mağdur veya diğer kişilerden örnek alınması ve bu örnekler üzerinde inceleme yapılarak delil elde edilmesi yöntemidir. Örneğin mağdur, kendisine cinsel eylemler öncesinde cebir şiddet uygulayan faille boğuşurken faili yaralamış veya failin derisini tırmalamışsa, veya olay yerine ve-yahut mağdurun üzerine failin kanı akmışsa bu kandan örnek alınarak olayı gerçekleştirdiğinden şüphe edilen şahıslardan alı-nacak kan örneği üzerinde inceleme yapılması suretiyle olay yerindeki veya mağdurun üzerindeki kanın şüphelilerden hangisine ait olduğu/olmadığı tespit edilebilecektir. Böyle bir durum varsa nöbetçi savcıya aktarılacak ve alınacak talimata göre harekete geçilecektir.Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Adli Olaylar ve Yapılacak İşlemler” sayfasına dön