Jandarma Forum sayfasına hoşgeldiniz, sitemiz günden güne gelişmektedir. Amacımız doğru ve güncel bilgiyi paylaşmaktır. Sizlerde tecrübeli olduğunuz ve uzmanlaştığınız konularda paylaşım yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Sitemiz nezdinde kurumları yada kişileri hedef alacak söylemler ile kurumlara ait Hizmete Özel, Gizli vb. dereceli evrakların paylaşımı yasaktır. Ayrıca kişi ve kurum ile ilgili forumda açık bilgiler paylaşılması yasaktır. Sitemizde paylaştığımız konularda alıntıladığımız bazı kanun maddelerinde konuyu incelediğiniz gün itibariyle ilgili kanun maddesinde tümüyle veya kısmi değişiklik yada tamamen hükmünü yitirmiş olabileceğini, dolayısı ile bu konulara göre hareket edilmemesi gerektiğini, paylaşılan bu konuların fikir edinilmesi amacıyla paylaşıldığını unutmayınız. jandarmaforum.com bu anlamda her hangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İyi Forumlar, Dileriz. Jandarma Forum Yönetimi.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olaylarında Yapılacak İşlemler

Meydana Gelen Adli Olaylarda İzlenecek Yollar
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.

Bu forumdaki içerikler için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılında hazırlanmış olan Adli Kolluk El Kitabı'ndan alıntılar yapılmıştır. Kanun maddelerindeki kısmen yada tamamen yapılmış değişikliklerde uygulamada da bazı değişiklikler yapılmış olabilir. Buradaki bilgiler tavsiye niteliğindedir.
Kullanıcı avatarı
admin
Doğrulandı
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1424
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: https://jandarmaforum.com
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olaylarında Yapılacak İşlemler

#1

Mesaj gönderen admin »

İlgili Mevzuat
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Madde 109-(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladı
ğı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Busuçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Etkin pişmanlık
Madde 110-(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyenkişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.
YAPILMASI GEREKENLER

Bu suçun uygulamada en çok karşılaşılan halleri, mağdurun bir ya-kınının(anne, baba, kardeş vs.) müracaatta bulunarak mağdurun eve dönmediğinden ve kaçırıldığından bahisle şikâyette bulunma halleridir. Bu tür durumlarda müracaat kolluğa yapılmışsa somut olaya göre değişiklik göstermekle birlikte genel i
itibariyle aşağıdaki işlemleri yapmalıdır.

1) Öncelikle müracaatçının müracaatı alınmalıdır.

2) Müracaat edenin ifadesinde genel itibariyle aşağıdaki hususların bulunmasına dikkat edilmelidir.

– Mağdurun açık kimliği,
– Mağdurun ne iş yaptığı ve en son ne zaman nerede görüldüğü,
– Olayı gerçekleştirebilecek şüpheli kimselerin bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa açık kimlik bilgileri, telefon ve adres bilgileri,
– Mağdurun nereye gitmiş olabileceği,
– Mağdurun kullandığı telefon numarası,

Genel olarak ifadede soruşturma açısından gerekli olma ihti-mali yüksek olan bu ve benzeri bilgilerin bulunmasına dikkat edilmelidir.

3) Müracaat beyanı alındıktan sonra mağdurun bulunmasına yönelik olarak araştırmaların yapılması talimatı verilmelidir.

4) Bunun dışında mağdurun ikametine dönme ihtimaline binaen, müracaatçıya, mağdurun bulunması durumunda kolluk kuvvetine bil-gide bulunması ihtarı yapılmalıdır. Aksi halde kolluk ve Cumhuriyet savcılığının durumdan haberi olmayabilecek ve soruşturma evrakı böylece sürüncemede kalabilecektir. Bu durumun önlenmesi için müracaatçıya bu ihtar yapılmalıdır.

Bu şekilde alınan müracaat üzerine kolluk kuvveti kaybolan (hürriyetinden yoksun kılındığı ihtimali bulunan) mağdurun bilgilerini Polnet kayıtlarına girerek buna göre formu doldurmalıdırlar. Böylece bu kişinin kayıp olduğu, (arandığı) ülke çapındaki tüm kolluk birimleri tarafından görülebilecek hale gelir.
Örneğin İzmir’den kaçırılan bir kişiye tesadüfen başka bir ilde rastlanmışsa veyahut yol kontrolü sırasında yine başka bir yer kolluk kuvveti bu şahsa rastlamışsa, bu şahsın bilgilerini söz konusu kayıtların yapıldığı bilgisayar kayıtlarına girdiğinde, bu şahsın kayıp olduğu, belli bir yerden arandığı(örneğimizde İzmir’den arandığı) ortaya çıkacak ve böylece kaybolduğu yer(İzmir) kolluk kuvveti ile irtibat kurularak bu şahsın bulunduğu bildirilecektir. Böylece kayıp olan bu şahıs bulunmuş olacak ve beyanına başvurularak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağdur sıfatıyla beyanı alınacaktır. Eğer zorla kaçırıldığı-nı beyan ediyorsa kimler tarafından ne zaman, nereden ve ne şe-kilde kaçırıldığı hususları sorularak beyanında geçen şüphelilerin tespiti ve yakalanması işlemlerine başlanarak soruşturmaya devam edilecektir.
5) Eğer kaçırılan kişi zorunlu olmamakla birlikte özellikle bayan ise, bu suçla birlikte yaşına göre, “reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (15-18 yaş arası)” (TCK m. 104) , “çocukların cinsel istismarı” (TCK m. 103) ve “cinsel saldırı (18 yaş üzeri)” (TCK m. 102) suçları üzerinde de durulmalı ve bu suçların işlenmiş olma ihtimalinin de bulunduğu dikkate alınmalıdır. Böyle bir ihtimal bulunuyorsa, bu suçlar açısın-dan yapılması gereken işlemler yapılmalıdır. Çünkü uygulamada mağdur özellikle bayan ise, genellikle cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınmaktadır.Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Adli Olaylar ve Yapılacak İşlemler” sayfasına dön