Kurusıkı Tabancalar İle İlgili Yasal Mevzuat (5729 Sayılı Kanun)

Asayiş Konuları İle İlgili Güncel Bilgiler, Mevzuatlar ve Uygulanması
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Kullanıcı avatarı
admin
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1410
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: http://jandarmaforum.com
Meslek/Ünvan/Rütbe: Jandarma
Durum: Çevrimdışı

Kurusıkı Tabancalar İle İlgili Yasal Mevzuat (5729 Sayılı Kanun)

#1

Mesaj gönderen admin » 13 Eki 2019, 00:10

Kurusıkı Tabancalar; 5729 Sayılı SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN kapsamındadır. Kanunda ses ve gaz fişeği atan silahlar olarak anılmaktadır.

Kurusıkı tabancalar ile ilgili olarak 17 Aralık 2019 tarihli 30981 sayılı Resmi Gazetede Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında yeni yönetmelik yayımlanmış olup, 2 Mayıs 2008 tarihli 26864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yazımız yeni yönetmelik içeriğine göre 17.12.2019 tarihinde 23:30 da güncellenmiştir.

Yeni yönetmelik ile Kuru sıkı tabancaların parça parça detaylarına yer verilmiş, namlu ile gövdenin bütün/ayrılamayacak şekilde olacağı, seri numarası yazılacağı belirtilmiş, üretici için üretim esasları ve güncel normlarda sınıflandırmalar ve şartlar getirilmiş, Kuru sıkı tabanca satın almak isteyene yetki belgesi (E-devlet üzerinden alınabilecek ve 6 ay geçerli olacak) ile satın alma şartı getirilmiş, kolluk görevlisine silah devir işleminde onay hanesi açılmış, daha önce a5 formatında verilen bildirim belgesi yerine bildirim kartı ile Kurusıkı tabancaya da bir nevi silah ruhsatına benzer kimlik getirilmiştir.

Tanım Olarak;
5729 Sayılı SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
MADDE 1 - (...)
(2) Bu Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder.
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
(...)
p) Ses ve gaz fişeği atabilen silah: Bu Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edilmiş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahları, (...) ifade eder.
Resim

Kurusıkı tabancalar çeşitli modellerde olup, 5729 sayılı kanun kapsamında ruhsata tabi olmayıp ancak Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara, yabancılara, 18 yaşından küçüklere satışı yasaktır.

Kurusıkı tabanca almak isteyen kişi, E-devlet üzerinden 6 ay süre ile geçerli olan yetki belgesi alarak yetkili bayiden silahı satın alabilecek, kutusunda boş olarak kurusuıkı tabanca ve faturası ile 1 (bir) ay içerisinde ikamet ettiği bölgeden sorumlu polis yada jandarma teşkilatının silah-ruhsat birimine giderek kaydını yaptırmak zorundadır.
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yetki belgesi alma işlemi
MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın alacaklara Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları şartıyla satış yapar. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi başvurusu elektronik ortamda yapılır. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almak isteyenlere merkezi kayıt sistemi aracılığıyla yetki belgesi hakları verilir.
(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.
(3) Alınan her yetki belgesi ile bir adet ses ve gaz fişeği atabilen silah alınabilir. Ancak ülkemizde ikamet eden yabancılara, turistlere, mültecilere, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlananlara ses ve gaz fişeği atabilen silah satılamaz.
(4) Dağıtıcının, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamayan ve merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi olmayan kişilere satış yapması durumunda İçişleri Bakanlığınca verilen bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilir.

Satın alma işlemi
MADDE 15 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silah sadece dağıtıcılardan alınır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi sahibi, bu yetki belgesi ile birlikte dağıtıcılardan ses ve gaz fişeği atabilen silahı satın alma işlemini gerçekleştirir.
(2) Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir.
Resim

Silahını devretmek isteyen kişi/devralmak isteyen kişi ile birlikte ilgili silah-ruhsat birimine giderek kolluk personeli nezaretinde devir işlemini yapması gerekmektedir.
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Devir işlemi
MADDE 16 – (1) Başka bir kişiden ses ve gaz fişeği atabilen silahı devralmak isteyen kişi, Ek-5’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Devir Sözleşmesini düzenler. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devralacak kişinin yetki belgesinin bulunması zorunludur.
(2) Devreden ve devralan; devir işlemini, sözleşme ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir.
(3) Müracaat edilen kolluk birimince devir işlemine konu ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir.
(4) Devreden şahıs üzerinde kayıtlı ses ve gaz fişeği atabilen silahın düşümü kolluk birimince sağlanır.
(5) Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devir işlemleri devreden ve devralanın hazır bulunduğu kolluk birimi nezaretinde yapılır.
(6) Yetki belgesi ile ses ve gaz fişeği atabilen silah sahibi olan kişinin vefatı halinde; bu kişiye ait ses ve gaz fişeği atabilen silahın, varsa vasiyetname ve/veya miras sözleşmesi hükümlerine göre, yoksa mirasçıların tümünün muvafakati ile yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla mirasçılardan birine devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, terekenin paylaşımına ilişkin yargı kararları geçerlidir.
NAKİL İŞLEMİ
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Nakil işlemi
MADDE 17 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve erişim kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı ile nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
(2) Bu silahlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde birinci fıkrada belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da Ek-5’te yer alan belge ile nakledilebilir. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip üretici ve dağıtıcılar tarafından yurt içi veya yurt dışına satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, merkezi kayıt sistemi tarafından oluşturulan nakil belgesi ile nakledilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere aykırı davranılması durumunda Kanunun 4 üncü maddesine göre işlem yapılır.
(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullere uygun olarak posta veya kargo yoluyla nakledilebilir.
5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SİLAHLARA AİT YASAL UYARI

1. Bu silahı satın veya devir alanların bir ay içerisinde mülkî amirliğe müracaat etmeleri zorunludur.
2. Bu silahın taşınması yasaktır.
3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.
4. Bu silah ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılamaz.
5. Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.
6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.


İDARİ YAPTIRIMLAR

Kurusıkı tabancalar ile ilgili idari yaptırım olarak uygulamada en çok karşılaşılan durumlar; bu silahların taşınması yasak olup; sadece bir kutu içerisinde, fişekleri boşaltılmış olarak, her an kullanıma imkan vermeyecek şekilde nakil edilebilmekte ancak bu şartlar yerine getirilmemişse taşıma olarak sayılmaktadır. Bir diğer husus ise silahın satın alınmasına/devir alınmasına müteakip 1 ay içerisinde mülki makama (ilgili silah ruhsat birimine) bildirimde bulunulmamasıdır. Bu durumlarda idari yaptırım cezası uygulanır. Her iki durumda da kanun çerçevesinde kurusıkı tabancalar muhafaza altına alınarak, bekletilmeksizin mülki makamın onayı ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

5729 Sayılı SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
Taşınması, satışı ve nakli
MADDE 3 –
(1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,
c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması,
yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur.
(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
(4) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez.

Ceza hükümleri
MADDE 4
(1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler veya satanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası, dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idarî para cezasının iki katına karar verilir.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.
*2020 yılı itibariyle 5729 Sayılı Kanun 4/2 maddesine istinaden 1586 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Bakınız;
Jandarma Forum Özgün İçeriğiBağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Mehmet2012
JF Üyesi
JF Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 31 Ara 2019, 00:58
Durum: Çevrimdışı

Re: Kurusıkı Tabancalar İle İlgili Yasal Mevzuat (5729 Sayılı Kanun)

#2

Mesaj gönderen Mehmet2012 » 21 Oca 2020, 10:42

Arkadaşlar; mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere alınan kurusıkı fişeği ve tüfek kartuşlarını malumunuz Milli Emlak artık almıyor, bunları nereye teslim ediyoruz. İyi çalışmalar.

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Kullanıcı avatarı
admin
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1410
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: http://jandarmaforum.com
Meslek/Ünvan/Rütbe: Jandarma
Durum: Çevrimdışı

Re: Kurusıkı Tabancalar İle İlgili Yasal Mevzuat (5729 Sayılı Kanun)

#3

Mesaj gönderen admin » 24 Oca 2020, 21:52

Mehmet2012 yazdı:
21 Oca 2020, 10:42
Arkadaşlar; mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere alınan kurusıkı fişeği ve tüfek kartuşlarını malumunuz Milli Emlak artık almıyor, bunları nereye teslim ediyoruz. İyi çalışmalar.
Az önce bir Milli Emlak personeli ile görüştük, aldıklarını beyan ettiler. Bunu araştırmak lazım, varsa neye göre alınmıyor? almayan yer neresi?

Bağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

Cevapla Önceki başlıkSonraki başlık
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Asayiş Genel Bilgiler” sayfasına dön