Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Yasal Mevzuat (2521 Sayılı Kanun)

Asayiş Konuları İle İlgili Güncel Bilgiler, Mevzuatlar ve Uygulanması
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Kullanıcı avatarı
admin
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1410
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: http://jandarmaforum.com
Meslek/Ünvan/Rütbe: Jandarma
Durum: Çevrimdışı

Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Yasal Mevzuat (2521 Sayılı Kanun)

#1

Mesaj gönderen admin » 12 Eki 2019, 21:50

Yivsiz Av Tüfekleri ; 2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN kapsamındadır.

Tanım Olarak;
2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren;
a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.
Resim

Yİvsiz Av Tüfekleri, çeşitli modellerde olup, 2521 sayılı kanun gereği ruhsata tabidir. Bir av tüfeği satın almak için öncelikle mülki makama dilekçe ile müracaat edilmesi, mülki makamın havalesi ile ikametinize göre polis yada jandarmanın ilçe teşkilatlarındaki silah-ruhsat birimlerine başvurulması gerekmektedir.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :
1-) Dilekçe
2-) Nüfus Cüzdanı Aslı
3-) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olacak)
4-) Parmak İzi
5-) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname Harcı (2019 yılı için 44.10 TL.) -> Maliyeye ödenecektir.
6-) Dr. Raporu (Aile Hekimliği yada Devlet Hastanelerinden alınmış olacak. Özel Hastane raporları kabul edilmemektedir.)
7-) Vadesi geçmiş 1.000 TL. üzeri vergi borcu bulunup bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak olan 22/A belgesi
8-) Mavi kapaklı naylon dosya

Yapılan başvuru işleminin tamamlanmasına müteakip (Genelde 2-3 gün sürmektedir) tarafınıza Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi (geçerlilik süresi 6 aydır.) verilir. Bu belge ile yetkili av tüfeği bayiine gidilerek ihtiyaca ve zevke uygun yasal mevzuat dahilinde yurt içinde satışına izin verilen tüfeği satın alınabilir. En kısa zamanda satın alınan tüfek ile birlikte ilçedeki polis/jandarmanın silah ruhsat birimine gidilerek, tüfeğin standartlara uygunluğu kontrol edilerek, Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi çıkartılır.
2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma
Madde 13 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu silahları satın almak isteyenler silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan yivsiz tüfek satın alma belgesi ile bu silahları satın alabilir. Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine tüfeklerin kaydedilmesi işlemi esnasında tüfeklerin görülerek tespitinin yapılması esastır.
YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini ikametinizde bulundurabilir veya kılıfı içerisinde aracınızın bagaj kısmında taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için ise mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.
2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
Satışta aranacak belgeler:
Madde 8 – Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (...) mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.
Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.

Belgeler
Madde 9Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Bu belge ile yivsiz av tüfeği; şehir içinde meskende bulundurma yetkisi, meskun mahaller dışında ve kırsal alanlarda taşıma yetkisi sağlar. Bu tüfeklerin nakillerinde ise boş olarak, kılıf yada torba içinde taşınması araçlı nakilde ise bagajda bulunması gerekmektedir.

Uygulamada halen geçerli olup olmadığı tam teyit edilememiş olmakla birlikte; Yivsiz av tüfeği ruhsatları 5 yıllık süresinin bitiminde av tüfeğini meskende bulundurma olarak devam etmektedir. Ancak bu şekilde tüfek evden dışarı çıkarılamaz/taşınamaz/nakledilemez. (Bu husus 2000 yılından önce verilen Av Tezkereleri için yönetmeliğin 10. maddesinde anılmaktaydı.)
2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde 10
(...)
Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.
(...)
İDARİ YAPTIRIMLAR

Yivsiz tüfeklerle ilgili idari yaptırım olarak yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden kişilere ilgili kanunun 13/1 maddesine göre her tüfek için idari para cezası uygulanır. Kendisine ait ruhsatlı tüfeğini bir başkasına veren kişiye de kanunun 13/2 maddesine göre idari yaptırım cezası uygulanır. Kanun çerçevesinde bu tüfekler muhafaza altına alınır, 1 ay süre verilir, ruhsatı yahut faturası ibraz edilemezse tüfekler mülki makamın onayı ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve diğer belgelere ilişkin cezalar:
Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/377 md.)
Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Ruhsatlı yivsiz tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.
*2020 yılı itibariyle 2521 Sayılı Kanun 13/1 ve 13/2. Maddelerine istinaden 866 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Bakınız;
Ayrıca bazı illerde son yıllarda (2018 / 2019) olası terör olaylarına karşın, otomatik piyade tüfeklerine benzerliği nedeniyle Valilik Makamlarınca alınan Genel Karar/Emirler ile şarjörlü yivsiz av tüfeklerinin taşınması/nakilleri yasaklanmıştır. Bu kapsamda 5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU 32. MADDESİ ne göre idari para cezası uygulanmaktadır.

Bakınız Örnek Genel Emirler;
Eğer yivsiz av tüfeği, AVCILIK BELGESİ alınmadan avda kullanılıyorsa 4915 Sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU kapsamında adli/idari işlemler yapılacaktır.

Jandarma Forum Özgün İçeriğiBağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Asayiş Genel Bilgiler” sayfasına dön