Kurumdan İstifa Edildiğinde Harç Bedeli Ödemeksizin Silah Edinebilme Hakkı ve 10-15 Yıl (Mecburi Hizmet) Adaletsizliği

İdari Konular, Mevzuat Hükümleri v.b.
Forum kuralları
Forumlarda soru sormak, bilgi danışmak yada bildiğiniz bir konuda paylaşım yaparak katkıda bulunmak için ve forumlardaki içeriklerden tam olarak faydalanmak/görüntülemek için ÜYE olmanız, üye iseniz ÜYE GİRİŞİ yapmanız gerekmektedir. Forumlarda kişi ve kurumlarla ilgili açık bilgiler paylaşmak yasaktır. Forumlarda şahısları hedef alan paylaşımlar yasaktır.
Kullanıcı avatarı
admin
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 1471
Kayıt: 25 Mar 2019, 01:03
Konum: http://jandarmaforum.com
Meslek/Ünvan/Rütbe: Jandarma
Durum: Çevrimiçi

Kurumdan İstifa Edildiğinde Harç Bedeli Ödemeksizin Silah Edinebilme Hakkı ve 10-15 Yıl (Mecburi Hizmet) Adaletsizliği

#1

Mesaj gönderen admin »

7 Kasım 2019 tarihli 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Kanunun 18. maddesiyle 6136 sayılı kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklikle, 10 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan emniyet personeline,büyükelçilere, Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürüne, gümrük muhafaza memurlarına, orman muhafaza memurlarına ve infaz koruma memurlarına emekli olduktan sonra da silah edinebilme hakkı verilmiştir. Ancak bir adaletsizlik bulunmaktadır.

Daha önce 6136 sayılı kanunda geçtiği hali ile madde 7 nin ilgili kısımları incelendiğinde ;
Emniyet Personeli (bekçilerde dahil) için ise kanunun ilgili maddesinde harçsız silah edinebilme (ruhsat) hakkına emekli olma şartı bulunmaktaydı, değişen madde ile 10 yıl süre ile görev yapıp kurumdan ayrılan/istifa eden emniyet personeline bu hak verilmiştir.

Jandarma Personeli için ise; emekli olanlar (tüm statüler için) ile mecburi hizmetini(subay,astsubay ve uzman jandarma statüleri için) tamamlayıp istifa edenler/ayrılanlar ve en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman erbaşlara bu hak tanınmaktaydı.. 2012 yılında subay ve astsubaylar için mecburi hizmet süresi 10 yıla düşürülmüş, daha sonra (2/1/2017 tarihli KHK-680/48 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7072/47 md.) ile mecburi hizmet süresi 15 yıla çıkarılmıştır. Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi de (1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 62nci maddesiyle) 15 yıla çıkarılmıştır. Kanun maddesinde değişen şekli ile de bakıldığında bir çok kurum ve personeline ilgilendirecek şekilde kapsamlı değişiklikler yapılmış, emniyet personeline statü fark etmeksizin 10 yıl görev yapıp ayrılanlara bu hak verilmiş ancak jandarma personeli için yapılması gereken ve personel arasında da bir nevi ayrımcılığa neden olan düzenleme yapılmamıştır.

Bu durumdan dolayı subay, astsubay ve uzman jandarmalardan 15 yıl mecburi hizmet süresini tamamlamadan istifa ederek kurumdan ayrılanlara harçsız silah edinebilme hakkı verilmemekte, ancak 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman erbaşlara bu imkan sunulmaktadır.

Yapılması gereken nedir?
Çözüm: Ya kanun maddesinde mecburi hizmet süresi cümlesi değiştirilerek emniyet personeline sunulmuş olan hak gibi jandarmanın muvazzaf (subay, astsubay, uzman jandarma) personeli için de 10 yıl ibaresi yazılmalı yada mecburi hizmet süresi 10 yıla düşürülmelidir.

KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN ESKİ ve YENİ METİNLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SUNUYORUZ.

KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN ESKİ HALİ
6136 Sayılı ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
Madde 7– (Değişik: 23/6/1981- 2478/3 md.)
Ateşli silahları ancak;
1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
4. A) (Değişik: 23/2/2000 - 4534/1 md.) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,
B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
e) (Ek: 29/6/2006– 5529/1 md.) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,
Emekli olanlar.
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,
Taşıyabilirler veya meksen yada işyerinde bulundurabilirler.
(...)
KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN YENİ HALİ
GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (KANUN NO:7190)
MADDE 18 – 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Ateşli silahları ancak;
1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı üyeleri ve Bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
3. Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının mülga (c) bendi, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya mülga 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi uyarınca emekli edilenler ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun gereğince meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlar ile en az on yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek veya kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da mülga 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
b) Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
e) Büyükelçi unvanlarından,
f) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından,
g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru unvanlarından,
ğ) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından,
h) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden,
emekli olanlar.
5. Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,
6. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişiği kesilenler,
7. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış bulunanlar,
taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler.
(...)
Jandarma Forum Özgün İçeriğiBağlantı:
BBcode:
HTML:
Mesaj bağlantılarını gizle
Mesaj bağlantılarını göster

  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdari Konular ve Mevzuat” sayfasına dön